1.Thông tin bảo hành được khách hàng mua qua các đại lý (các kênh phân phối và bán lẻ chính thức)

2.Cách check thời hạn bảo hành của sản phẩm

  • Nhập dãy số Seri được dán trên sản phẩm có dạng:
    • SN072174….
    • BH07219….
    • XDM06211…

3. Check trạng thái gửi bảo hành, trên mỗi phiếu bảo hành có mã tiếp nhận bảo hành như mẫu: TNBH-090721…

Lưu ý: Hệ thống chỉ chạy tốt trên trình duyệt FireFox.